Dit is de onlinewereld!
© Rob Oostveen - Roboobooks
Meer op mijn LinkedIn-account
NL op weg naar de onlinewereld Onze samenleving wordt steeds meer en sterker beïnvloed door de digitalisering. Echter, de gevolgen daarvan worden nog lang niet door iedereen gezien of begrepen. Er ligt op enkele belangrijke terreinen een grote taak voor onze overheid om grip te houden op de digitaliserende wereld. Daarvoor is dan wel een “eigentijdse” en proactieve overheid nodig. Wat dat betreft is er nog veel te winnen. In mijn boek “2024” beschrijf ik welke terreinen door de digitalisering nogal beïnvloed worden, maar ook hoe de overheid daarmee om zou kunnen dan wel moeten gaan. De digitalisering van de auto Een van de terreinen waar de digitalisering ook een grote invloed op heeft, is dat van de auto. Zowel de auto zelf, de hele autobranche als alle regelingen die vanuit de overheid worden gemaakt. Maar ook de autorijdende burgers gaan daar veel van merken! In het boekje “De auto in de toekomst” geef ik een integraal beeld van wat er rond de auto in de komende jaren gaat veranderen. Van de “computer op wielen” tot de aanpak van “rekeningrijden”.
Rob Oostveen werkte in zijn hele, ruim 40-jarige carrière in de digitale wereld, zowel als strateeg als ondernemer. Zo was hij een van de eerste ondernemers wereldwijd die met community’s als effectief marketing instrument is begonnen (al in 1997 met o.a. Smulweb). Hij heeft daardoor veel kennis van en ervaring met de onlinewereld en deelt die kennis nu door het schrijven van boeken en artikelen. Ook geeft hij presentaties waarin hij dieper ingaat op thema’s zoals hierboven weergegeven. Zijn focus ligt daarbij op de gevolgen van de invloed van de digitalisering op onze samenleving. Hij heeft duidelijke opvattingen over hoe die invloed door burgers en overheid beheersbaar kan worden gemaakt.
De auto in de toekomst Er wordt veel gesproken over het omschakelen naar de elektrische auto, vooral vanwege een schoner milieu en beter klimaat. Echter, deze beoogde omschakeling heeft veel gevolgen op uiteenlopende terreinen van onze (online) samenleving en kan ook maatschappelijke ongelijkheid creëren. Autofabrikanten kunnen nog heel veel leren van de computerbranche, maar de overheid ook! Het is bovendien belangrijk dat er gebalanceerd naar het totale plaatje gekeken wordt. Toch is het nu helaas al duidelijk dat verschillende gevolgen van deze omschakeling onze samenleving in onbalans brengen. Dit boekje is vooral bedoeld om inzicht te geven in die gevolgen en welke taken we als maatschappij met elkaar hierbij hebben. Introductie >> Bestellen >>
Bol.com over “De digitale epidemie”: De digitalisering van onze samenleving is de volgende ingrijpende epidemie van onze tijd. Een groot gevaar, maar ook een kans om orde op zaken te stellen. De digitalisering van onze samenleving is de volgende ingrijpende epidemie van onze tijd. Een groot gevaar, maar ook een kans om orde op zaken te stellen. In dit onthullende boek laat Rob Oostveen zien welke uitwassen we kunnen voorkomen en welke kansen we kunnen benutten.
Andere boeken van Rob Oostveen over digitaliseringsthema’s:
Tegen de wet Deze thriller speelt zich af in Haagse kringen en heeft veel te maken met wat de digitalisering voor invloed kan hebben, ook op de criminaliteit. Meer >>
Een van mijn columns: Digitalisering: de blinde vlek van politieke partijen MEER >>
Dit is de onlinewereld
© Rob Oostveen - Roboobooks

Interviews

met Rob

Artikelen

over actuele

thema’s

Meer op LinkedIn
Mijn boek over klan- tenbinding. Lees meer. >>
NL op weg naar de onlinewereld Onze samenleving wordt steeds meer en sterker beïnvloed door de digitalisering. Echter, de gevolgen daarvan worden nog lang niet door iedereen gezien of begrepen. Er ligt op enkele belangrijke terreinen een grote taak voor onze overheid om grip te houden op de digitaliserende wereld. Daarvoor is dan wel een “eigentijdse” en proactieve overheid nodig. Wat dat betreft is er nog veel te winnen. In mijn boek “2024” beschrijf ik welke terreinen door de digitalisering nogal beïnvloed worden, maar ook hoe de overheid daarmee om zou kunnen dan wel moeten gaan. De digitalisering van de auto Een van de terreinen waar de digitalisering ook een grote invloed op heeft, is dat van de auto. Zowel de auto zelf, de hele autobranche als alle regelingen die vanuit de overheid worden gemaakt. Maar ook de autorijdende burgers gaan daar veel van merken! In het boekje “De auto in de toekomst” geef ik een integraal beeld van wat er rond de auto in de komende jaren gaat veranderen. Van de “computer op wielen” tot de aanpak van “rekeningrijden”.
De auto in de toekomst Er wordt veel gesproken over het omschakelen naar de elektrische auto, vooral vanwege een schoner milieu en beter klimaat. Echter, deze beoogde omschakeling heeft veel gevolgen op uiteenlopende terreinen van onze (online) samenleving en kan ook maatschappelijke ongelijkheid creëren. Autofabrikanten kunnen nog heel veel leren van de computerbranche, maar de overheid ook! Het is bovendien belangrijk dat er gebalanceerd naar het totale plaatje gekeken wordt. Toch is het nu helaas al duidelijk dat verschillende gevolgen van deze omschakeling onze samenleving in onbalans brengen. Dit boekje is vooral bedoeld om inzicht te geven in die gevolgen en welke taken we als maatschappij met elkaar hierbij hebben. Introductie >>
Tegen de wet Deze thriller speelt zich af in Haagse kringen en heeft veel te maken met wat de digitalisering voor invloed kan hebben, ook op de criminaliteit. Meer >>
Een van mijn columns: Digitalisering: de blinde vlek van politieke partijen!