Dit is de onlinewereld!
© Rob Oostveen - Roboobooks
2024 - NL op weg naar de onlinewereld
Bij de meste burgers en de overheid wordt nog nauwelijks beseft welke verregaande invloed de digitalisering op onze samenleving heeft. Er dreigt een onlinewereld te ontstaan, naast de vertrouwde fysieke wereld, die voor een groot deel “onzichtbaar” of ongrijpbaar is, zoals onder andere door het darkweb of de anonimiteit. Een wereld ook, waarin (cyber)criminelen nieuwe kansen krijgen en grijpen. Dit boek probeert meer inzicht te geven in die ibnvloed, maar ook biedt het een richting aan voor oplossingen die de onlinewereld moeten kunnen beheersen. Het zou inmiddels wel duidelijk mogen zijn dat de onlinewereld om andere wetten en regels vraagt dan de fysieke wereld. Het boek kent drie delen met ieder een eigen thema: 1. De stand van Nederland: we kennen vele crises waar de overheid moeite mee heeft en die maar niet structureel worden opgepakt. Daar komt een nieuwe bij, die onze samenleving dreigt te ondermijnen: de digitalisering! 2. Bigdata is ruling us: de invloed van de digitalisering en vooral de rol van data hebben grote invloed op enkele belangrijke terreinen van ons samenleving. 3. Naar een online samenleving: wat kan er gedaan worden om de invloed van de digitalisering onder controle te krijgen. De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan snel, veel sneller dan de wetgever met wetten en regels kan bijhouden, op de traditionele manier dan! Er moet het nodige veranderen willen we de controle over onze samenleving niet verliezen en met name de criminelen de vrije hand laten. In “2024” worden scenario’s beschreven die daarvoor een richting geven. Titel: 2024 - NL op weg naar de onlinewereld 285 pagina’s Zowel gedrukt boek als Epub
Dit is de onlinewereld
© Rob Oostveen - Roboobooks
Contact
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van mijn boek of wil je iets kwijt in relatie tot de digitalisering, gebruik dan een van onderstaande contactmogelijkheden. Ik hou bovendien van opbouwende kritieken! Ik zal zo snel mogelijk daarop reageren.